Řidičský průkaz pro skupinu "T"

Opravňuje k řízení traktorů a pracovních strojů samojízdných ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 17 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 18 hodin : výuka předpisů o provozu vozidel
 • 10 hodiny : výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodina : výuku zdravotnické přípravy
 • 4 hodina : opakování a přezkoušení

Praxe

 • 21 hodin : výcvik v řízení vozidla
 • 8 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
CENÍK
T9 600,-Kč