Řidičský průkaz pro skupinu "CE"

jízdní soupravy složené z motorového vozidla sk. C a přípojného vozidla jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 750 kg (souprava nákladního automobilu s přívěsem nebo tahač s návěsem)
platí i pro skupinu B+E a pro skupinu D+E , pokud je řidič držitelem skupiny D (v praxi to znamená, že držitel skupin C a D při rozšíření na C+E automaticky získá D+E stejně tak držitel C+E při rozšíření na D získá D+E)

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 21 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny C

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 2 hodina : výuka předpisů o provozu vozidel
 • 1 hodina : výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 6 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodina : výuku zdravotnické přípravy
 • 3 hodina : opakování a přezkoušen

Praxe

 • 8 hodin : výcvik v řízení vozidla
 • 2 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 2 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
CENÍK
CE z C7 500 Kč