Řidičský průkaz pro skupinu "C"

motorových vozidel s max. přípustnou hmotností nad 3 500 kg, pokud nejsou určena k přepravě osob; smí být připojeno přípojné vozidlo s max. přípustnou hmotností do 750 kg

Podmínky pro udělení řidičského průkazu:

 • věk 21 let
 • zdravotní způsobilost
 • odborná způsobilost
 • žadatel je držitelem skupiny B

Rozsah výcviku:

Teorie

 • 10 hodiny : výuka předpisů o provozu vozidel
 • 12 hodiny : výuka o ovládání a údržbě vozidla
 • 10 hodiny : výuku teorie řízení a zásad bezpečné jízdy
 • 2 hodina : výuku zdravotnické přípravy
 • 4 hodina : opakování a přezkoušení

Praxe

 • 18 hodin : výcvik v řízení vozidla
 • 4 hodiny: výcvik praktické údržby
 • 4 hodiny: praktický výcvik zdravotnické přípravy
CENÍK
C z B14 500 Kč